Genel Bilgiler

Vizyon
Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilimsel yayın ve uygulamadaülkemizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik, teknolojik ve kültürel gelişimine katkıda bulunan paydaşlarıyla bütünleşen yenilikçi, rekabetçi, girişimci ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.
Misyon
Evrensel boyutta bilgi üretebilecek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak ülke kalkınmasına ve toplumun gelişmesine katkıda bulunacak ulusal değerlere bağlı, araştıran, sorgulayan, eleştiren, sorumluluk sahibi, mesleki anlamda donanımlı, inisiyatif kullanabilen, empati yeteneği gelişmiş nörolojı uzmanı yetiştirmektir.
Yer ve Kapasite
Anabilim Dalımızın eğitim ve araştırma hastanesinin B2 katında 19 yataklı servisi bulunmaktadır.2 adet öğretim üyesi polikliniği (genel nöroloji ve tanısı konmuş hastaların takip poliklinikleri), EEG ve EMG laboratuvarları ile bölgemize hizmet vermektedir.
Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci
Araştırma görevlileri eğitim süresi 4 yıl olup çekirdek eğitim programı uygulanmaktadır. Bu eğitim süresi boyunca Dahiliye (3 ay), Pediatrik Nöroloji (3 ay), Psikiyatri (3 ay) Radyolojı (1 ay) ve Kardiyolojı (1ay) anabilim dallarında rotasyon yapılmaktadır. Ayda 2 kez makale ve imkanlar dahilinde de asistan seminer saati yapılmaktadır. Her gün günde 2 kez hasta başı vizitiyapılmaktadır.Vaka olduğunda ise nörolojı-nöroşirurjı ve radyolojı ile bireysel veya çoklu katılımlı toplantılar yapılmaktadır.
Anabilim Dalı Çalışma Alanları
Genel Nöroloji
Serebrovasküler Hastalıklar
Epilepsi
Baş ağrısı
Demans
Hareket Bozuklukları
Multipl Skleroz
Periferik Sinir Hastalıkları
Kas ve Kas-Sinir Kavşağı Hastalıkları